Iris ventiler

 

Mucon Iris ventiler


Iris ventilen er simpel i sin udformning - en slange i et fleksibelt materiale er indespændt i begge ender. Slangen sidder i en mekanisme, hvor den ene ende kan roteres 180° i forhold til den anden. Når slangen drejes lukkes den således fuldstændigt - og skaber derved en membran der visuelt minder om en iris i et fotografiapparat. Dermed navnet: Iris ventil.

Iris ventilens fordele er dels at der ikke er nogen risiko for at den blokerer eller binder, og dels at produkt der passerer igennem ventilen, ikke kommer i berøring med bevægelige dele.

Ventilerne leveres både håndbetjent og med aktuator. De forskellige model typer:

  • AD Iris ventil
  • A2P Iris pneumatisk eller elektrisk ventil
  • BD Iris ventil
  • E Iris pneumatisk eller elektrisk ventil
  • F Iris pneumatisk eller elektrisk ventil
  • H Iris ventil
  • JS Iris ventil
  • K Iris ventil håndbetjent
  • K Iris pneumatisk eller elektrisk ventil

 

                 Mucon's K Iris elektrisk / pneumatisk ventil - Mucons' K Iris electric / pneumatic valve             Mucon's AD Iris ventil / Mucons' AD Iris valve           Mucons' A2P Iris pneumatisk / Elektrisk ventil - Mucons' A2P Iris pneumatic / electric valve       Mucons' K håndbetjent Iris ventil / Mucons K Hand operated K valve  Mucons H Iris ventil / Mucons H Iris valve  Mucons' JS Iris ventil / JS Iris valve

 

 

 

 


  Til Mucons hjemmeside