Blanding / Mixning

 

 

Blandemaskiner for intensiv mixning af pulver, befugtning og granulering

De patenterede intensive batchblandere leveres i størrelser fra 100 til 20.000 liter. Blandetiderne ligger typisk fra ca. 30 sek. til 5 min. afhængig af pulverets karakteristika. Den færdige pulverblanding er helt homogen også ved iblanding af selv meget små pulverkomponenter og/eller tilsætning af væskekomponenter. Tømningen af blandemaskinen sker uden at den færdige pulverblanding afblandes. På grund af den særlige udformning af blandeværktøjet er det let at inspicere og rengøre blanderne.

 

Mixerne leveres i levnedsmiddel standard og iht. EC/1935/2004 - FDA.

 

  

 

 

  Download flyere

 

Vertical single-shaft mixer        Vertical twin-shaft mixer

 

     

 

 

  Til Amixons hjemmeside