Engineering

 

TEKEMAS har gennem mange års virke med forarbejdning og håndtering af pulver og granulater samlet en stor viden og erfaring, som vi bruger i vor rådgivning om valg af det rigtige udstyr til en opgave. Er der brug for specialviden, som ikke findes i huset, trækker vi på vore udenlandske partnere, som har det til fælles, at de internationalt er specialister i levering af en type udstyr, som for eksempel doseringsudstyr, sigter eller blandemaskiner. De har en stor viden om netop Deres felt af pulverteknologien. Kan vi ikke umiddelbart pege på den rigtige løsning af en opgave, fordi der er specielle produktionsforhold, der gør sig gældende, råder vore partnere over gode test-faciliteter, hvor vi i samarbejde med opgavestilleren kan gennemføre forsøg. Er der tale om en vanskelig proces, hvor produktet ændrer sig væsentligt ved lagring eller transport, har vi ofte mulighed for at stille forsøgsmaskiner til rådighed, således at processen kan testes under de rigtige vilkår, og at man kan opnå den størst mulige sikkerhed for, at det er den rigtige investering, der bliver foretaget.

 

 

Vi leverer ofte enkeltmaskiner, men er opgaverne mere komplekse, med flere operationer i processen, eller der er tale om opbygning af et helt produktionsforløb, hjælper vi gerne med at udarbejde lay-out forslag for at se, hvilket udstyr, der kan bruges til processen, og hvorledes udstyret kan indpasses i den plads, der er til rådighed. Når det er besluttet at gennemføre projektet, kan vi levere maskinen eller i tæt samarbejde med brugerne udarbejde et detailprojekt. Detailprojektet indeholder ofte udstyr leveret af forskellige underleverandører, og vi påtager os da enten at levere hele projektet som en totalleverance, eller som et delprojekt i samarbejde med underleverandørerne. Alt vort udstyr er selvfølgelig CE-mærket eller forsynet med en fabrikanterklæring.

 

 

Vi har gennem årene løst mange opgaver indenfor så forskellige områder som konfekture, vaskemidler, bageriprodukter, tørmørtel, salt, sukker, farve og lak, foderstoffer, pharma, mejeri, cement m.m.

 

 

Dimensionering af pulveranlæg bygger selvfølgelig på beregninger, men derudover i endnu højere grad på erfaringer og viden om, hvorledes de mangeartede produkter kan forventes at opføre sig under forskellige produktionsforhold. Vore medarbejdere synes, at det er sjovt og spændende at løse pulveropgaver, og i tæt samarbejde med brugerne at finde frem til de rigtige løsninger. Et godt samarbejde er altid grundlaget for et velfungerende anlæg, som passer til opgaven. Når anlægget er etableret og skal køres ind, kan vore dygtige supervisorer hjælpe med at minimere indkøringstiden og få udstyret til at fungere optimalt.